utorak, 28. travnja 2009.

STAVOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA S IZVANREDNE SJEDNICE ODRŽANE 28. TRAVNJA 2009. POVODOM STUDENTSKIH PROSVJEDA NA FAKULTETU POLITIČKIH ZNANOSTI

1. Fakultetsko vijeće na svojoj izvanrednoj sjednici raspravljalo je o studentskom prosvjedu, blokadi nastave i studentskim zahtjevima. U raspravi je iskazano razumijevanje za studentsko nezadovoljstvo i njihove zahtjeve za promjenama u sustavu financiranja visokog školstva. Fakultetsko vijeće drži potrebnim proširiti raspravu prema socijalno pravednom sustavu financiranja u kojem će se voditi računa o uspješnosti studiranja, socijalnim mogućnostima studenata, te dostupnosti visokog obrazovanja svima pod jednakim uvjetima. Zahtjev za ukidanjem školarina treba oblikovati kroz precizan model financiranja visokog obrazovanja kako se ne bi dogodile neželjene posljedice po funkcioniranje fakulteta i sveučilišta.

2. Rasprava je ukazala kako su školarine samo jedan od segmenata u financiranju visokog obrazovanja, te njihovo ukidanje ne bi riješilo sve probleme. U sadašnjem modelu financiranja postoje elementi o kojima mogu raspravljati i odlučivati fakulteti i sveučilišta, ali većina pitanja zahtijeva širu društvenu i političku akciju koju bi trebali pokrenuti MZOŠ, Vlada i Hrvatski sabor.

3. Smatramo kako je studentski prosvjed i blokada Fakulteta uspjela naznačiti probleme koje treba rješavati. Apeliramo na studente Fakulteta političkih znanosti da prekinu blokadu nastave i seminara, te da drugim načinima, uz potporu profesora, nastave svoje aktivnosti na ispunjavanju zahtjeva i uspostavu socijalno pravednog sustava financiranja visokog obrazovanja. Držimo da je dosadašnje ponašanje naših studenata tijekom blokade bilo na visokoj akademskoj razini i u tom duhu će se nastaviti komunikacija s njima.

4. Podupiremo sve inicijative koje su usmjerene prema poboljšanju bolonjskog procesa. Podržavamo zahtjeve studenata da se obrazovni programi usklade s pravim bolonjskim načelima tako da diploma "prvostupnika" vodi stjecanju kvalifikacija koje omogućuju pristup prvom poslu u okviru profesije. Preddiplomski studij trebalo bi priznati kao završni ciklus iz kojeg bi proizašla mogućnost zapošljavanja u struci. Ukoliko se to ne ostvari, studenti su prisiljeni nastaviti studij do prve diplome koja im omogućuje stvarni pristup profesiji, što znači nužno stjecanje zvanja magistra struke.

Nema komentara:

Objavi komentar