četvrtak, 23. travnja 2009.

Proglas nezavisne studentske inicijative pri Fakultetu političkih znanosti

Mi, studentice i studenti Fakulteta političkih znanosti, izglasali smo na otvorenoj tribini 23.travnja za blokadu prostora i nastave pri fakultetu.
Time se pridružujemo kolegicama i kolegama diljem Hrvatske u ostvarivanju prava na besplatno obrazovanje na preddiplomskoj, diplomskoj i postdiplomskoj razini. Također, želimo da se preispita sadašnji način funkcioniranja bolonjskog procesa. Jedini javni prostor koji nam je neporesredno dostupan prostor je javne ustanove na kojoj se obrazujemo. Pretvarajući ga u prostor za artikulaciju zahtjeva u obranu naših demokratskih interesa, preuzimamo svoj dio odgovornosti u obrani općih društvenih interesa od socijalno destruktivnih procesa komercijalizacije i socijalne polarizacije po imovinskom ključu.

O svim daljnjim aktivnostima koje ćemo organizirati i provoditi novinari će biti obaviješteni.

Nema komentara:

Objavi komentar