subota, 25. travnja 2009.

Plenum FPZG 24. travnja 2009.


Dnevni red plenuma 24. travnja 2009.

Uvod
Čitanje i izglasavanje kodeksa ponašanja s posebnim osvrtom na pravila ponašanja na plenumu.
Uvodne izjave studenata.
Izglasavanje moderatora.
Dodatak: Riječ je dodijeljena predstavniku studenata 4. godine politologije


Točke dnevnog reda
1. Glasanje o osnovnom programu i ciljevima prosvjeda:
1. Obrazovanje je javno dobro, a ne roba, i kao takvo mora biti dostupno svima pod jednakim uvjetima. Stoga tražimo pravo na besplatno obrazovanje kroz zakonsko osiguranje potpunog javnog financiranja obrazovanja na svim razinama visokog obrazovanja, bez smanjenja upisnih kvota.
2. Tražimo strategijsku prenamjenu sredstava državnog proračuna u sektor obrazovanja vođenu načelima društvene solidarnosti i socijalne osjetljivosti te idejom da je obrazovanje javno dobro.
3. Tražimo transparentnost financiranja cjelokupnog sustava znanosti i obrazovanja.
4. Također zahtijevamo da se svi zakoni koji se odnose na znanost i visoko obrazovanje prije upućivanja u saborsku proceduru daju na očitovanje svim znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama.
2. Formiranje radne skupine za implementaciju Bolonjskog procesa na Fakultetu političkih znanosti
3. Inicijativa trajnog održavanja plenuma
4. Traženje službenog očitovanja Studentskog Zbora i Uprave fakulteta o studentskom prosvjedu.
5. Sljedeći plenum u ponedjeljak.
6. Nastavak blokade za ponedjeljak.
7. Plenum je izglasao da mediji nemaju pravo prisustvovati sastajanju plenuma.

Zaključci:
1. Prihvaćen kodeks ponašanja za vrijeme studentske blokade FPZG-a, uz dodatak koji se odnosi na to da pravo glasa na plenumu imaju samo studenti FPZG-a.
2. Prihvaćeni su današnji modeatori rasprave na plenumu.
3. Plenum nije prihvatio daljnju raspravu o posebnom prijedlogu kolega sa 4. godine.
4. Plenum je prihvatio osnovni program i ciljeve prosvjeda koje se nalaze u 4 točke peticije.
5. Plenum je prihvatio formiranje radne skupine za implementaciju Bolonjskog procesa na FPZG-u.
6. Predstavnik studentskog zbora FPZG-a u ime zbora podržao rad plenuma i blokadu fakulteta.
7. Plenum je zatražio službeno očitovanje uprave fakulteta.
8. Plenum se složio da nastavlja sa radom u ponedjeljak, dok preko vikenda djeluju radne skupine na fakultetu.
9. Plenum je odlučio: blokada se nastavlja.

Nema komentara:

Objavi komentar