ponedjeljak, 15. lipnja 2009.

MEMORANDUM STUDENTSKE SKUPŠTINE O PRIJEDLOZIMA UNAPRIJEĐENJA KVALITETE IZVEDBE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA POLITOLOGIJE I NOVINARSTVA

Dragi kolege,
pred vama je memorandum složen od strane radne skupine za probleme implementacije Bolonjskog procesa na FPZG-u koji se bavi konkretnim prijedlozima unaprijeđenja kvalitete izvedbe preddiplomskog studija politologije i novinarstva. Bit će prezentiran i stavljen na glasanje na Skupštini 16.06., te ukoliko ga Skupština usvoji, proslijeđen Fakultetskom Vijeću na uvid i raspravu, te uvršten na dnevni red sjednice Fakultetskog Vijeća koja se održava 02.07.2009.

Vaša Bolonjska skupina :)


MEMORANDUM STUDENTSKE SKUPŠTINE O PRIJEDLOZIMA UNAPRIJEĐENJA KVALITETE IZVEDBE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA POLITOLOGIJE I NOVINARSTVA

O INFORMATIZACIJI I KORIŠTENJU STUDOMATA

Zahtijevamo:

Informatičku edukaciju profesora i organiziranje seminara za profesore i asistente o korištenju EDUNETE na početku akademske godine 2009./2010.

Korištenje studomata kao univerzalne platforme komuniciranja te odgovorno pristupanje profesora i asistenata u vidu redovitog provjeravanja i odgovaranja na poruke.

Vođenje evidencije dolazaka na seminare i predavanja koji su obavezni preko studomata te tjedno unošenje prikupljenih podataka: postoji adekvatna platforma unutar EDUNETE specijalizirana posebno za tu svrhu.

Upisivanje ocjena i eseja u studomat na vrijeme (na prijavljenom roku nakon upisa ocjene u indeks najkasnije u roku od 5 dana).


Izrađivanje online baza podataka knjiga i publikacija u posjedu knjižnice FPZG-a – FPZG webpac.

Izradu brošure/informativne knjižice FPZG-a.O STRUKTURI STUDIJSKOG PROGRAMA I KONKRETNIM PROVEDBENIM MJERAMA

Zahtijevamo:

Educiranje profesora i asistenata o Bolonjskom procesu, njegovim specifikacijama i provođenju te organiziranje edukacijskog seminara na tu temu (uz upoznavanje s nedavno donesenima Pravilnikom o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta političkih znanosti) početkom akademske godine ’09./’10.

Izrađivanje pravilnika o definiranju i preciziranju kriterija mobilnosti i priznavanje ECTS bodova prikupljenih na drugim fakultetima pod Sveučilištem u Zagrebu kao i ostalim hrvatskim i međunarodnim sveučilištima.

Pridržavanje Članka 38., odlomak 2. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta političkih znanosti u kojem stoji da akademski kalendar nastave i ispita treba biti objavljen najmanje tri mjeseca prije početka akademske godine ili eventualno objavljivanje istoga s točnim datumima kolokvija i ispita na početku akademske godine (datumi bi bili podložni pomicanju uslijed nepredvidivih razloga).

Održavanje uvodnih (“nultih”) predavanja na početku akademske godine prije odabira izbornih predmeta s ciljem približavanja sadržaja i načina izvedbe kolegija studentima.

Uvođenje izbornih kolegija “Akademsko pisanje” i “Akademsko govorništvo” na prvu godinu preddiplomskog studija politologije i novinarstva, jedan u zimskom, drugi u ljetnom semestru.

Mogućnost zamjene prezentacije/eseja (2.5 ECTS boda) drugim stranim jezikom na prvoj i drugoj godini preddiplomskog studija politologije i novinarstva.

Uvođenje mogućnosti odabira kolegija stranih jezika na treću godinu preddiplomskog studija novinarstva i treću i četvrtu godinu preddiplomskog studija politologije.

Uvođenje više praktične nastave u preddiplomski studij politologije.

Uvođenje više stručnih kolegija u preddiplomski studij novinarstva.

Utvrđivanje obaveznog poštivanja članka 44., odlomak 1. o obaveznom održavanju međuispita na svim kolegijima, proširivanje tog pravila zabranom stavljanja zadnjeg kolokvija u termin 1. ispitnog roka (ljetnog i zimskog) jer se tim postupkom gubi jedan ispitni rok, te upućivanje apela profesorima koji predaju 2 srodna predmeta na istoj godini da ne stave termin ispita tih kolegija isti dan.

Pridržavanje članka 56., odlomak 1. u kojem stoji da je nastavnik dužan priopćiti studentu rezultate pisanog ispita u roku najviše 5 radnih dana od dana ispita, te proširivanje tog pravila na međuispite.

Nema komentara:

Objavi komentar