petak, 23. listopada 2009.

Izvještaj sa sjednice Skupštine 20.10.2009.

Skupština studenata Fpzg-a 20.10.2009.Dnevni red:
1. Izglasavanje dnevnog reda i moderatora
2. Izvještaji radnih grupa i obavijesti
3. Izvještaj s fakultetskog vijeća
4. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti
5. Kvote za upis diplomskog studija
6. Kvote za upis izbornih predmeta
7. Ukidanje plaćanja studija na rate
8. Naplata prijepisa ocjena

1. Izglasavanje dnevnog reda i moderatora
Izglasan je dnevni red i moderatori Matko Boršić i Ivan Lerga.

2. Izvještaji radnih grupa i obavijesti

a) Grupa za akademsku i društvenu inkluziju brucoša
Ria: održani su prvi sastanci mentora sa brucošima, odaziv brucoša je bio vrlo dobar. Dogovoreni su međumentorski sastanci.
b) Prosvjedna
Anton: sljedeći vikend održava se sastanak studenata cijele Hrvatske o stanju na fakultetima i budućim akcijama na koji su svi pozvani. Zajednički plenum održava se u petak na FFZG-u. Sljedeći dan od 10-21 održavaju se radionice, rasprave itd. Raspravljat će se o Budakovom prijedlogu, trenutnim stanjima na fakultetima u sklopu čega će svaki plenum imati izlaganje o stanju na njihovom fakultetu. Navečer se na FFZG-u održava tulum, no, u nedjelju se opet kreće s ozbiljnim radom. Nije potrebno nikoga imenovati, no Anton se zalaže da odlazimo tamo grupno i tako prezentiramo svoj stav. Bilo bi potrebno da se sastane prosvjedna grupa i pobliže to organizira.
Na fakultetu se održava izložba fotografija s blokade, svečano otvorenje je 26.10.2009.

c) Zabavna grupa planira tulum za dan fakulteta.

Glasa se o koordinatoru grupe za inkluziju. Kandidirana je Ria Bilić i izabrana za novu koordinatoricu.

Daljnje obavijesti: za 2-3 tjedna izlazi novu broj Malog levijatana, tinchi986@gmail.com je e-mail na koji se primaju svi radovi.

Poligraf je opet u akciji! Kreće nova uzbudljiva sezona predavanja. Planirano je održavati minimalno jedno predavanje u 2 tjedna. Prijedloge predavača, ostale ideje, primjedbe i slično mogu se poslati na e-mail alternativniprogram@gmail.com .

Zoon politikon i Puls:postavlja se pitanje njihovog rada i financiranja, predloženo je da se upravi fakulteta postavi pitanje o financiranju studentskih udruga te da se pozovu predstavnici tih udruga te da oni izlažu o radu tih udruga.
Glasamo o tom prijedlogu- prijedlog je prihvaćen.

3. Izvještaj s fakultetskog vijeća

Što se tiče pravila određenih Statutom fakulteta u kojem stoji da nakon 2 godine slušanja istog kolegija student koji ga ne položi gubi pravo studiranja, Fakultet je tim studentima omogućio zamrzavanje godine kako ne bi izgubili pravo studiranja.


4. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti

Novi pravilnik sadrži spornu točku 2: grubo narušavanje reda i pravila utvrđenih za pojedine oblike nastave odnosno za ispite.
Traženo je da se ukine ili naglasi da se ne odnosi na studentske pokrete, no na fakultetskom vijeću rečeno je da se to ne odnosi na blokadu, iako nitko to ne želi staviti u pravilnik. Drugi problem je što je to bilo definirano kao teži prekršaj, a u novom prijedlogu pravilnika je kao lakši prekršaj definirano individualno remećenje nastave.
Rješenja: norme trebaju biti opće kako bi se predvidjeli budući slučajevi, da se navede primjer remećenja nastave kao lakši i kao teži prekršaj te da se kao teži ili lakši prekršaji neće tretirati studentski pokreti te da to fakultetsko vijeće da kao službeni stav. Glasa se o prijedlogu-prijedlog je prihvaćen.

Sporna je i točka 5: povrede pravila kulturnog ponašanja i pristojnosti prema nastavnicima, suradnicima i drugim djelatnicima Fakulteta, odnosno prema studentima i građanima, u službenim prostorijama ili na javnim mjestima.
Prijedlog je da se traži interpretacija, prodekan Šalaj odgovara da se obratimo fakultetskoj pravnici.
Koordinacijska grupa ima mandat da odluči što će napraviti u vezi spornih točaka nakon što se informira kod pravnice. O prijedlogu se glasa- prijedlog je prihvaćen.

O članku 10. prijedlog je da se i profesorima izriče javna opomena. O prijedlogu se glasalo- prijedlog je prihvaćen.

Na fakultetsko vijeće idu Tomičić i Živković, a do pravnice idu Tomičić, Tomašević i Boršić.

5. Kvote za diplomski studij

Fakultet je odlučio povećati kvotu za diplomski studij novinarstva, te dekan s tim prijedlogom ide pred Senat.

.
6. Kvote za izborne kolegije

Premale kvote za sve koji bi htjeli slušati određeni kolegij. Ove godine su kolegije prvo primali studenti s bezuvjetnim upisom, a nakon toga ostali. Studenti nemaju jednaka prava pri izboru kolegija, makar su u istoj grupi.

Posljedica ukidanja kvota bila bi nesrazmjerna raspodjela studenata po kolegijima tako da bi pojedine kolegije upisivalo 300 studenata, a na nekima po 3 studenta!

Nismo bili informirani na vrijeme da će biti kvote i kolike će one biti. Studenti moraju biti upoznati sa takvim pravilima i odlukama.

Prodekan: Ta je odluka donesena još u veljači. Prodekan je krajnje otvoren prema studentima, dobit ćemo sve informacije.Studenti trebaju sami sastaviti prijedlog upisa izbornih kolegija. Napraviti radnu grupu.

Odluka možda je donesena u veljači ali nitko nije znao jer nije objavljena! Želimo da se sve odluke objavljuju na vrijeme.

Prodekan: Ja donosim puno odluka, ne mogu ih sve objavljivati.

To je neprihvatljivo, treba objavljivati sve odluke.


7. Ukidanje plaćanja studija na rate

Službeno je ukinuto plaćanje studija na rate.
Odobravane su sve molbe za plaćanje u dvije rate.
Nitko nije znao jer odluka nije objavljene. To je ozbiljna stvar i ne smije se ponavljati. Tražimo promijene odluke o ukidanju plaćanja u 2 rate i da se ovakve odluke oglase na vrijeme.


8. Naplata prijepisa ocijene

Odgađamo točku.


9. Izbor članova Koordinacijske grupe

Tomičić, Lerga , Budišić, Žagar, Kevo, Derežić, Bonačić.

Nema komentara:

Objavi komentar