ponedjeljak, 11. svibnja 2009.

Prijedlog poslovnika Skupštine studenata FPZG-a

Poštovani kolege i kolegice,

Radna gurpa za poslovnik dovršila je prijedlog poslovnika Skupštine studenata FPZG-a o kojem će se raspravljati i odlučivati na Skupštini u utorak u 17 h, dvorana A. Molimo da sve primjedbe i prijedloge vezane uz prijedlog poslovnika iznesete na sjednici u utorak.

Vidimo se na sjednici Skupštine,

Radna grupa za poslovnik.
POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE STUDENATA FPZG-a

I. Opće odredbe


1. Ovim Poslovnikom regulira se rad Skupštine studenata FPZG-a.
2. Skupština FPZG-a je tijelo studenata FPZG-a koje raspravlja i odlučuje o studentskim temama te o svim ostalim temama koje su važne za hrvatsko društvo
3. Rad Skupštine je javan. Sjednici Skupštine mogu prisustvovati i na njoj raspravljati studenti FPZG-a te svi ostali zainteresirani građani
4. Članovi Skupštine su studenti FPZG-a te samo oni imaju pravo glasa na sjednicama Skupštine.
5. Ovaj Poslovnik definira «studente FPZG-a» kao sve studente preddiplomskog, diplomskog i postdiplomskog studija na FPZG-u.
6. Sjednice Skupštine se ne smiju snimati osim ako to ne odobri sama Skupština
7. Sjednicu vode moderatori koji se predlažu iz članova Koordinacijske grupe

II. Zakazivanje i priprema Skupštine

8. Skupština FPZG-a zasjeda na redovnim i izvanrednim sjednicama.
9. Redovnu sjednicu Skupštine saziva Koordinacijska grupa većinom glasova svih članova Koordinacijske grupe. Redovna sjednica Skupštine se saziva u pravilu jedan dan prije sjednice Fakultetskog vijeća. Pismena obavijest o datumu održavanja sjednice i dnevnom redu mora biti upućena svim studentima FPZG-a barem 3 dana prije zakazanog dana sjednice. Potrebni materijali za raspravu trebaju, ukoliko je moguće, biti poslani s pozivom, ili se predaju članovima Skupštine prilikom dolaska na sjednicu. (ili da bude fiksni termin jedanput u mjesecu?)
10. Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati Koordinacijska grupa većinom glasova svih članova Koordinacijske grupe ukoliko procijeni da je to opravdano zbog važnosti i hitnosti teme o kojoj bi Skupština trebala raspravljati. Izvanrednu sjednicu Skupštine zbog istih razloga može sazvati i 50 studenata FPZG-a no tada Skupština može odlučivati samo ako je prisutno najmanje 50 studenata FPZG-a tj. članova Skupštine. Pismena obavijest o datumu održavanja izvanredne sjednice Skupštine i dnevnom redu mora biti upućena svim studentima FPZG-a barem 3 dana prije zakazanog dana sjednice.

III. Način rada Skupštine

11. Koordinacijska grupa na početku sjednice Skupštine predlaže moderatore i dnevni red. Svaki član Skupštine može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda. Skupština glasovanjem odlučuje o prihvaćanju moderatora i dnevnog reda.
12. Riječ daje i oduzima moderator. Osim izlagača točke, svatko prisutan može govoriti isključivo o točci dnevnog reda te u pravilu do dvije minute, u suprotnom mu moderator oduzima riječ. Nakon 30 minuta rasprave o jednoj točki dnevnog reda, Skupština u pravilu odlučuje da li želi odmah pristupiti glasovanju ili nastaviti raspravu.
13. Članovi Skupštine za vrijeme rasprave moraju poštivati sve vrijednosti Ustava RH iz članka 3. te se zabranjuje bilo kakvo vrijeđanje ili osobni napadi na pojedine studente.
14. Skupština odlučuje javnim glasovanjem ukoliko članovi Skupštine ne odluče drugačije. Skupština odlučuje natpolovičnom većinom članova Skupštine tj. prisutnih studenata FPZG-a.

IV. Tijela Skupštine

15. Tijela Skupštine su Koordinacijska grupa te ostale radne grupe koje se konstituiraju i ukidaju uz potvrdu Skupštine
16. Koordinacijska grupa se sastoji od 5 – 9 studenata FPZG-a koji se izglasavaju na svakoj sjednici Skupštine.
17. Kandidiranje i izbor članova Koordinacijske grupe je u pravilu zadnja točka na Skupštini. Kandidiranje se vrši na način da se prisutni članovi Skupštine sami kandidiraju ili da ih uz njihov pristanak kandidira drugi član Skupštine.
18. Ukoliko se kandidira samo 5 – 9 ljudi, Skupština glasuje o cijeloj listi kandidata i oni su izabrani ukoliko za listu glasa polovica prisutnih članova Skupštine. Ukoliko lista kandidata ne dobije natpolovičnu većinu, Skupština glasa o svakom kandidatu pojedinačno i izabrani su oni koji dobiju natpolovičnu većinu.
19. Ukoliko se kandidira više od 9 ljudi, Skupština glasa pojedinačno o svakom kandidatu i prvih 9 po broju glasova postaju članovi Koordinacijske grupe.
20. Koordinacijska grupa ima slijedeće uloge:

• saziva sjednice Skupštine većinom svih članova Koordinacijske grupe
• sastavlja dnevni red i prikuplja prijedloge za dnevni red
• moderira sjednicu Skupštine do zadnje točke kada se bira nova Koordinacijska grupa
21. Skupština osniva radne grupe kako bi se određene teme raspravile u manjoj grupi zainteresiranih te kako bi se pripremili prijedlozi odluka za Skupštinu.
22. Članovi radnih grupa su studenti FPZG-a no u njihovom radu po potrebi mogu sudjelovati i gosti.
23. Svaka radna grupa mora imati jednog do dva koordinatora koji se na svakoj Skupštini potvrđuju no članstvo u radnim grupama je otvoreno za sve studente FPZG-a.

Nema komentara:

Objavi komentar